by

“Emut Dumateng Dinten Kematian” (Ingat Pada Hari Kematian)

-Daerah-983 views

Wartaindonews, Sragen – Terkesan dengan khutbah Serma Sujarno (Anggota Unit Intel Kodim 0725/Sragen) di Masjid Al Amin, Desa Kacangan, Kec Sumberlawang, Kab. Sragen, yang merupakan wilayah binaannya, pada pelaksanaan sholat Idul Fitri pada Rabu (05-06-2019) yang baru lalu.

Khutbahnya dalam bahasa Jawa krama (halus) yang sekarang banyak orang Jawa yang sudah tidak bisa berbahasa krama ataupun krama inggil (sangat halus), sebagai berikut :

Allahu Akbar…Allahu Akbar…Walillaahil Hamd

Sedaya Pamuji soho pengalembana kalamun Kulo lan panjenengan sedaya aturaken dhumateng ngarsanipun Gusti Alloh ingkang moho tunggal, bilih naming saking sedaya peparing Rahmat ingkang ageng, nikmat ingkang Endah arupi Iman, Islam, ugi Ihsan. Mugi Alloh tansah paring keslametan sak jronipun nglampahi jejipahan gesang wonten ing alam dhonya dumugi ing alam akhirat samangke,
Kanthi jejimat piyandel arupi ridhaning Alloh.

Sak lajengipun, salam takzhim ugi sholawat kahaturaken dhumateng ngarsanipun Al-Musthafa Muhammad Rasulullah SAW. Mugi-mugi songsong syafa’at saking tuladha sejati puniko pinaringan dhumateng Kulo lan panjenengan sedaya.

Jamaah Sholat ‘Id Rahimakumullah.

Dinten puniko dinten ingkang Mulyo, dinten ingkang agung, dinten ingkang kathah barokahipun tumrap tiyang-tiyang muslim ingkang sampun saged lulus saking ujian ingkang awrat inggih puniko ujian ngawonaken “Hawa Nafsu” setunggal Wulan laminipun.

Tiyang ingkang kagungan Iman dhumateng Alloh SWT puniko kagungan gangsal perwakis dinten Kemenangan :

Sepindah : Tiyang mukmin menawi ing saben dintenipun mboten damel dosa lan kalepatan, pramilo dintenipun puniko kawastanan dinten Kemenangan.

Kalih : Tiyang mukmin menawi sedanipun ngasto Iman lan Syahadat saya wilujeng saking rayuan syetan, puniko ugi kawastanan dinten Kemenangan.

Tigo : Tiyang mukmin menawi saged wilujeng nalikanipun angliwati Shirathal Mustaqim kan wilujeng saking kasaripun Malaikat Zabaniyah, puniko ugi ingkang kawastanan dinten Kemenangan.

Sekawan : Tiyang mukmin ingkang saged mlebet Suwargo lan boten mlebet Neroko Jahim, puniko dipun wastani dinten Kemenangan.

Gangsal : tiyang mukmin sak sampunipun mlebet Suwargo lajeng saged mirsani Alloh, puniko ugi dinten Kemenangan.

Sak sampunipun kito ngawuningani pinten-pinten pitedah puniko, manggo kita pitaken dhateng pribadi kita piyambak-piyambak, saged punopo boten kita nglampahi saha mbudi daya murih dados kasebat wonten pangandikan Nabi Muhammad SAW.

Menawi kita pendhet hikmahipun, bilih dinten Riyadi puniko saged kemawon paring pemut dhateng kita benjang dinten kiyamat, menawi kita pirsani bili kito ing dinten Riyadi puniko, wonten ingkang namung lumampah, wonten ingkang nitih sepede motor, wonten ingkang nitih mobil, mekaten ugi babagan busana, wonten ingkang ngagem busana sae saking sutra ingkang awis. Mekaten ugi benjang ing dinten akhir manungso badhe werni kawontenanipun lan tingkatanipun. Menawi ageman ing donyo tiyang benten-benten kerana kemampuan ekonomi, ananging bentenipun titah ing akherat kerana amal “ibadahipun” ingkang dipun ayahi wonten ing alam donyo.

Manggo wonten ing alam donyo puniko kita damel papan ingkang sae kagem benjang gesang wonten ing alam kelanggengan. Sebab tiyang ingkang pinter puniko tiyang ingkang tansah budi daya wonten alam donyo kangge manggih kesaenan. Kalebet nglatih diri kito supados saged lulus ikhlas saklebeting manah nalikanipun nindakaken amal punapa kemawon.

Makna sedoyo Kemenangan wau injih meniko :

Sepindah : Engkang kasebat ing Inggil kolowau sebagai peringatan dhumateng tiyang-tiyang ingkang wonten ing buminipun Allah SWT supados emut lan eling dhumateng pejah, sebab menawi pejah puniko sampun dumugi, sedoyo kekayaan harta benda mboten wonten artosipun. Milo saking puniko, ampun ngantos tindakan-tindakan Kito, pergaulan kito wonten ing dunyo puniko kanthi tindhakan ingkang sombong. Sebab menawi Kito sampun dipun rawuhi Malaikat Izrail Kito sampun mboten saged menopo-nopo. Bondo dunyo kito, kedudukan Kito lan sanes-sanes ipun kito tilar sedoyo.

Kalih : Sak derengipun dipun temoni kaliyan Malaikat Izrail alias pejah, monggo kito siapaken sedoyo sangu lan perlengkapan kangge ngadapi persoalan lan pitakenanipun Malaikat wonten ing alam kubur. Kito kumpulaken sangu ingkang sae, kito infakaken sebagian harta benda kekayaan kito lan menopo ingkang kito tindaken ing wulan Romandhon kito lajengaken wonten wulan-wulan sanesipun kangge menyongsong kehidupan ingkang langgeng wonten ing alam akhirat sak mangke.

Tigo : Sedoyo perbuatan ingkang kito lampahi ampun ngantos dipun tunda-tunda selami kesempatan tasih wonten. Mboten sumerep nopo ingkang terjadi wonten ing badan panjenengan sami kapan sedanipun, mboten wonten ingkang sumerep kejawi namung Alloh SWT.

Allahu Akbar…Allahu Akbar…Walillaahil Hamd

Jamaah Sholat ‘Id Rahimakumullah

Akhiripun ing mriki intinipun wedal Kemenangan meniko lan monggo kito sareng-sareng nyuwun dhateng Alloh SWT supados kito dipun paringi manah ingkang bersih lan jembar rizki, kekuatan Iman lan Islam, sehinggo kito sedoyo samangkenipun katetepaken Alloh SWT Khusnul Khatimah. (Red/heri)

Kontributor

Comment

Leave a Reply